Plattytor Dalagård

Projektbeskrivning

Stensättning av plattor utfört på Dalagård.

Om Projektet

Beställare: Leif Öster

Multisportarena

Projektbeskrivning

Multisportarena anläggning för spontanidrott vid Skogsbo skola.

Om Projektet

Beställare: Avesta Kommun/Fritid

RV Borlänge

Projektbeskrivning

Vattentrumma under riksväg 50 i Borlänge. Blåasfalt lades vid trumman samt plantering som utsmyckning av lusbäcken.

Om Projektet

Beställare: Borlänge Energi AB

Jaxtorget, Borlänge

Projektbeskrivning

Stensättning av plattor utfört på Jaxtorget i Borlänge.

Om Projektet

Beställare: Borlänge Energi AB

Teknikdalen, Borlänge

Projektbeskrivning

Stensättning av plattor utfört vid Teknikdalen.

Om Projektet

Beställare: Borlänge Energi AB

Pergola BRF, Avesta

Projektbeskrivning

Stensättning samt bygge av pergola vid bostadsområde i Avesta.

Om Projektet

Beställare: Gamla Byn AB

Stensättning, Avesta

Projektbeskrivning

Stensättning vid infart vid villaområde i Avesta.

Om Projektet

Beställare: Privatperson