Veckans vara

Veckans vara: MIA-LÄTT

Modern lättbetäckning i segjärn, utan skruvar. Lock med låsarmar. för att uppfylla
boverket krav om barnsäkerhet. Locket väger mindre än 15kg för att uppfylla
arbetsmiljöverkets krav om belastningsergonomi. Avsedd för tex trekammarbrunnar

För att kontakta oss använd formuläret eller kontakta
Torbjörn Vestberg
Tel: 0226- 362 78
Mobil: 070- 391 36 02
torbjorn@grytnasbolagen.se

Skicka mail till oss

Besöksadress

Klockarkilsvägen 10
774 62 AVESTA.
I Skogsbo Industriområde ligger både vårt kontor och lager.