w-nLWWeIS2iUzv4TrJjFbk5kGtJ-BUk3rim6RwWIrkw,F0mLdKZfzGoR7ZD2RI-hQxtGasf46vdUcTV4w061DAg
kwldkqndk
arbplats60tal

Arbetsplats under 60- talet

FnVykcZGkf5JhidDAHYIHie_7jZWvJXh2Zg2A2luRNc,jwQjzq92Ii85R70Bt8bVz53QbZjNPWJSrH97pUOz_74
regintyggg
rfPLwHDXRAbC7l9RkWIDxYVW2sSVHMCbI0xlVQ1qZuE,sIwEYWemose7e0OuADWTWykLfMZOpYbFV3yITEcWTSI,kFol5gzSryAy1T3wFaRb6EiRyiz6E5CSnhxos81rFh0

Vår Historia

AB GRYTNÄS GRÄV grundades den 9 oktober 1957 av Gunnar Esbjörs och Henry Hallgren. Entreprenader inom yttre VA- arbeten och gator var de huvudsakliga arbetsuppgifterna och våra beställare var då till största delen kommuner och landsting. Det första arbetet utfördes vid Lövberga gård där en ny VA- anläggning byggdes av endast ett fåtal medarbetare. Företaget utvecklades och efterfrågan på våra tjänster ökade. Efter några år hade AB Grytnäs Gräv ett 20- tal anställda.

Den 1 Januari 1977 tog Arne Hallgren över företaget som under årens lopp har utvecklats till ett komplett mark och anläggningsföretag och vi utför alla typer av tjänster inom VA, FV, mark, anläggning och vägbyggnadsentreprenader.

Vårt arbetsområde är ca 30 mils radie med utgångspunkt från Avesta. Vi har idag kontor och förråd i Avesta samt egna servicebilar som uteslutande täcker våra arbetsplatser med material och tjänster.

Gunnar Esbjörs

Grundare

Arne Hallgren

Ägare

Henry Hallgren

Grundare