Att arbeta hos oss

AB Grytnäs Gräv är ett företag med en utpräglad entreprenörskänsla och engagemang. Trots att företaget växt betydligt sedan starten har vi lyckats behålla den genuina känslan en småskalig verksamhet ger så som snabba beslutsprocesser och nära kontakt mellan medarbetare. Samtidigt finns en trygghet i att vara en större och stabilare aktör i branschen då verksamheten hela tiden växt med omsorg.

Företaget erbjuder i dag kompletta tjänster inom VA, FV, Mark & Anläggning samt Vägbyggnadsentreprenader. Vårt arbetsområde är ca 30 mils radie med utgångspunkt från Avesta. Vi har idag kontor och förråd i Avesta samt egna servicebilar som uteslutande täcker våra arbetsplatser med material och tjänster.

AB Grytnäs Gräv erbjuder en arbetsplats med god gemenskap och förmåner så som betald friskvård, företagshälsovård med uppföljning genom Avestahälsan, avtal med Byggnads och Unionen samt avtal om tjänstepension för samtliga medarbetare.