vIF7KfoJCLlmHSNrzUG_5t6FszGidDWEp9rUJ3KLOto,VCOdoT5j4leUJwNXUEtUTw6xBYTVh_ixefEMzxMBh6Q,MrBjC9L8DP67CCChaPiEmsPV9Eb9zVc4OJH4qB8MAEE

Vad vi gör

Vi har nästan 60 års erfarenhet

1957 startade AB Grytnäs Gräv, och vårt första projekt var en VA anläggning på Lövberga Gård. Sedan starten har företaget utvecklats och vi erbjuder nu kompletta tjänster inom entreprenadområdet. Vi kan nu ta oss an både stora komplexa projekt, såväl som mindre entreprenader inom VA, FV, mark, anläggning och vägbyggnadsentreprenader.

Kompetenser

Vi kompetensutvecklar ständigt våra medarbetare för att klara de regler och rekommendationer som krävs för att genomföra projekt.Här är ett axplock av de kurser som våra medarbetare genomfört.

Heta arbeten
Arbete på väg
BAS P/ BAS U
AMA Anläggning 13 & MER anläggning 13
Certifierad utbildning inom svets

Vi är experter på

  • VA

    Exempel på nyligen genomförda VA projekt är VA-utbyggnad i Hagaberg – Brantåsen, ett projekt som innefattade VA-ledningar om 3900 meter, pumpstationer och förläggning av Opto. I Hosjö – Danholn arbetade vi med överföringsledningar och projektet innefattade bland annat tryckledningar om 6000 meter samt två pumpstationer.

  • Gatu- och vägarbeten

    Projektet Stationsgatan, Borlänge, var ett projekt inriktat på både VA och gator som vi utförde åt Borlänge Energi.

  • Mark- och anläggning

    Vid Sveatorget i Borlänge ingick schakt för hårdgjorda ytor, platt- och stenarbeten samt grundläggning för dammar och byggnation av dessa.